Členské příspěvky

Členské příspěvky  PKHK

Prosíme o zaplacení  členských příspěvků na 1. pololetí 2023  ( únor 2023 – červen 2023 ), 

v řádném termínu do 25.1.2023.

Při nezaplacení do řádného termínu budou členské příspěvky navýšeny o 10%.

Při nezaplacení po druhé výzvě, bude členství ukončeno.


Výše členských příspěvků je  4 000 Kč.

Druhé dítě v rodině platí 3 500 Kč.

Třetí dítě v rodině platí 3 000 Kč.

Trenéři, rozhodčí, členové vedení, neplavající členové PKHK  200 Kč.  

Trenéři, pomocníci a členové vedení, kterým plave dítě v PKHK  300 Kč  (i dítě 300 Kč).


Členské příspěvky jsou nevratné.


Platby příspěvků posílejte na účet klubu 2985085/0300

VS 12023

poznámka: jméno a příjmení dítěte

text: 1.pololetí 2023


 

Za PKHK Olga Blažková

předseda PKHK
 

                                                

 

                         

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: