Členské příspěvky

Členské příspěvky  PKHK

Prosíme o zaplacení  členských příspěvků na 2. pololetí 2022  ( září 2022 – leden 2023 ), 

v řádném termínu do 15. 9. 2022.

Při nezaplacení do řádného termínu budou členské příspěvky navýšeny o 10%.

Při nezaplacení po druhé výzvě, bude členství ukončeno.


Výše členských příspěvků je  4 000 Kč.

Druhé dítě v rodině platí 3 500 Kč.

Třetí dítě v rodině platí 3 000 Kč.

Členské příspěvky jsou nevratné.


Platby příspěvků posílejte na účet klubu 2985085/0300

VS 22022

poznámka: jméno a příjmení dítěte

text: 2. pololetí 2022


 

Za PKHK Olča Blažková

předseda PKHK

 
 

                                                

 

                         

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: