Členské příspěvky

Členské příspěvky  PKHK

Prosíme o zaplacení  členských příspěvků na 1. pololetí 2024  ( únor 2024 – červen 2024 ) v řádném termínu do 20.1.2024.

Při nezaplacení do řádného termínu budou členské příspěvky navýšeny o 10%.

Při nezaplacení po druhé výzvě, bude členství ukončeno.


Výše členských příspěvků je  5 000 Kč.

Trenéři, rozhodčí, členové vedení a dozorčí rady, neplavající členové PKHK  200 Kč.  

Trenéři a členové vedení, kterým plave dítě v PKHK  300 Kč  (i dítě 300 Kč).


Členské příspěvky jsou nevratné.


Platby příspěvků posílejte na účet klubu 2985085/0300

VS 12024

poznámka: jméno a příjmení člena PKHK

text: 1.pololetí 2024


Plavci, kteří se v 2.pololetí 2023 nezúčastnili plaveckých závodů, mají na 1.pololetí 2024 navýšeny členské příspěvky na 7500,-Kč. 

Tito plavci obdrží email.

 

VV PKHK

___________________________________________________________________

PKHK je oddíl závodního plavání s povinností účastnit se minimálně jednou za pololetí plaveckých závodů, které jsou uvedeny v termínové listině ČSPS.

Výše členských příspěvků je pro činnost PKHK nedostačující, bez poskytovaných dotací by náš klub nebyl schopen činnost pro děti vykonávat. 

Na každého člena PKHK dostává dotaci s ohledem na účasti na závodech.

Pokud se plavec PKHK nezúčastní závodů, bude mít navýšený členský příspěvek na výši skutečných nákladů. 

 

Olga Blažková

Předsedkyně PKHK
 

                                                         

 

                         

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: