Aktuality Plaveckého klubu Hradec Králové.

Zpět na seznam aktualit

Oddílové příspěvky za 1. pololetí 2016/2017

Dovolujeme si Vás požádat o úhradu oddílových příspěvků za 1. pololetí školního roku 2016/2017 ve výši 3.000,- Kč na účet Plaveckého klubu číslo 2985085/0300 nejpozději do 30. září 2016. Jako variabilní symbol použijte rodné číslo Vašeho dítěte a do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte. Oddílové příspěvky jsou stejné pro všechna družstva s výjimkou družstva Masters. Oddílový příspěvek Masters je stanoven na 1000,- Kč za pololetí.

Stanislav Hebr

předseda klubu



Zpět na seznam aktualit




 

                                                

 

                         

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: