Aktuality Plaveckého klubu Hradec Králové.

Zpět na seznam aktualit

Pozvánka na valnou hromadu 5.12.2023

Plavecký klub Hradec Králové, z.s.
 
IČ: 49334433, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl L, vložka 2213
 
Pozvánka na valnou hromadu
 
Datum konání: 5. 12. 2023 od 19:30

místo konání: zasedací místnost krytého bazénu (2. podlaží), prezence od 19:00
 
Výkonný výbor svolává na shora uvedený čas valnou hromadu PKHK s níže uvedeným programem.
 
Program:
 
1. zahájení
2. volba předsedajícího valné hromady, volba zapisovatele
3. schválení výsledku hospodaření za rok 2022
4. doplnění člena dozorčí rady
6. diskuse
7. závěr
 
Člen PKHK - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení člena PKHK je jeho zástupce povinen předložit písemnou plnou moc.
Vzor plné moci je zveřejněn na webových stránkách PKHK.
 
Práva účastnit se valné hromady a využívat práva člena PKHK mají všichni členové PKHK s hlasovacím právem v souladu se Stanovami PKHK, kteří jsou zapsáni v seznamu členů PKHK vedeným PKHK. Návrh změny stanov je zveřejněn na webových stránkách PKHK.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý člen PKHK sám.Zpět na seznam aktualit
 

                                                         

 

                         

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: