Aktuality Plaveckého klubu Hradec Králové.

Zpět na seznam aktualit

Pozvánka na valnou hromadu 26. 6. 2023

Plavecký klub Hradec Králové, z.s.
 
IČ: 49334433, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl L, vložka 2213
 
Pozvánka na valnou hromadu
 
Datum konání: 26. 6. 2023 od 18:30

místo konání: zasedací místnost krytého bazénu (2. podlaží), prezence od 18:00
 
Výkonný výbor svolává na shora uvedený čas valnou hromadu PKHK s níže uvedeným programem.
 
Program:
 
1. zahájení
2. volba předsedajícího valné hromady, volba zapisovatele
3. schválení výsledku hospodaření za rok 2022
4. schválení rozpočtu PKHK na rok 2023, představení výhledu do roku 2024
5. volba členů dozorčí rady
6. diskuse
7. závěr
 
Člen PKHK - fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení člena PKHK je jeho zástupce povinen předložit písemnou plnou moc.
Vzor plné moci je zveřejněn na webových stránkách PKHK.
 
Práva účastnit se valné hromady a využívat práva člena PKHK mají všichni členové PKHK s hlasovacím právem v souladu se Stanovami PKHK, kteří jsou zapsáni v seznamu členů PKHK vedeným PKHK. Návrh změny stanov je zveřejněn na webových stránkách PKHK.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý člen PKHK sám.Zpět na seznam aktualit
 

                                                         

 

                         

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: