Aktuality Plaveckého klubu Hradec Králové.

Zpět na seznam aktualit

Poděkování nefiremním podporovatelům klubu

Plavecký klub, jako nezisková organizace má jen velmi málo možností, pro získávání finančních prostředků na své fungování. Důležitou složkou finanční podpory jsou dotace z města, kraje a dalších institucí, sponzory nevyjímaje.

Velkou pomocí a podporou jsou také fyzické osoby, které k chodu klubu přispívají. Tyto fyzické osoby jsou také rodiče našich svěřenců. Velice děkujeme každému svědomitému rodiči za jeho pomoc a podporu. Může to být téměř cokoliv. Pomocná ruka při organizaci závodů, menší, či větší částky při výjezdech klubu na závody a třeba i malý finanční příspěvek na různá vydání klubu.

Jedním z takových mecenášů je i pan Ing. Miroslav Jiránek, dědeček nadějné hradecké plavkyně Kristýny Jiránkové a my bychom mu touto cestou chtěli vyjádřit díky za jeho podporu. Vážíme si všech, kteří nám v rozvoji klubu, plavání a sportu vůbec pomáhají. Věříme, že všichni přispějeme svou troškou do mlýna.Zpět na seznam aktualit
 

                                                

 

                         

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: