Aktuality Plaveckého klubu Hradec Králové.

Zpět na seznam aktualit

Obnovení plaveckých tréninků pro závodní a kondiční družstva od pondělí 25.5.2020

Od pondělí  25.5.2020  se  díky rozvolnění vládních opatření znovu otevírá plavecký bazén, a to za specifických podmínek, které jsou uvedeny níže. Tréninky závodních a kondičních družstev budou probíhat v obvyklých tréninkových hodinách včetně úterního suchého tréninku s Jakubem Novickým.

Rodiče prosím, aby své děti seznámili a podmínkami vstupu na bazén.


Podmínky pro pronájem dráhy v PB z důvodu koronavirových opatření:

  •  Při pohybu po areálu musí mít všichni zakryté dýchací cesty (nos a ústa) ochranným prostředkem (rouška, ústenka, respirátor, šál, ...), který se odkládá pouze při sprchování a vstupu do vody. Trenéři tedy mají ochranný prostředek po celou dobu a zodpovídají za používání těchto ochranných prostředků u svých svěřenců.
  • Minimalizovat čas ve sprchách a šatnách na nezbytné minimum.
  • V dráze se musí dbát na co největší možné rozptýlení plavců, a minimalizovat shlukování plavců, například v prostoru pod bloky (rozdělením na menší skupinky apod.).
  • Počet osob v jedné dráze je omezen ze 30 na 25 lidí (trenér na ochozu se do tohoto počtu nepočítá).
  • Při používání plaveckých pomůcek vlastní zajištění jejich dezinfekce po každém tréninku.
  • Při pronájmu dětského bazénku není možné zatím využívat vodní atrakce (podvodní sopky a masážní trysky) ani erární hračky a pomůcky, které jsou obvykle na dětském bazénku umístěny na držácích na stěně.
  • Bezpodmínečně dodržovat případné doplňující pokyny zaměstnanců bazénu v souvislosti se zajištěním plynulého rozvrstvení osob v areálu.Zpět na seznam aktualit
 

                                                         

 

                         

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: