Aktuality Plaveckého klubu Hradec Králové.

Zpět na seznam aktualit

Členské příspěvky 2.pololetí 2018

Členské příspěvky

​Jednání výkonného výboru ze dne 31. 01. 2018

Výkonný výbor odsouhlasil strukturu a výši členských příspěvků pro rok 2018

Základní členský  příspěvek pro aktivní plavce (pro všechny členy, kromě dále uvedených)  za září až prosinec 2018 činí 3.500 Kč s termínem splatnosti nejpozději do  15. 10. 2018  

- při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc
pokud nebude uhrazeno do 30. 11. 2018, tak nebude umožněna dítěti účast na trénincích a dále  bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu
- rodiny s více dětmi trénujícími u nás v klubu mají nárok na slevu. Za první dítě  hradí příspěvek v plné výši, druhé dítě získá slevu 500 Kč, třetí dítě  získá slevu 1.000 Kč
- rodiny s nízkým příjmem mohou požádat o rozložení příspěvku do měsíčních splátek. Oprávněné požadavky řeší výkonný výbor klubu.
- kondiční plavci, tedy členové kondičního družstva plavání, mohou požádat o navrácení části příspěvku ve výši 500 Kč. Předpokladem je účast alespoň na jednom závodu za druhé pololetí roku 2018. O navrácení části příspěvku mohou požádat rodiče nejpozději do 15. 12. 2018 na sekretariátu klubu. Na krajské přebory bude přijat každý z plavců. Z důvodů dotační politiky na pronájem plaveckých drah nemůžeme promíjet nesplnění tohoto kritéria ani z důvodu nemoci či jakéhokoliv jiného.

 

Platby příspěvků se přijímají pouze bezhotovostně na účet klubu  2985085/0300,

variabilní symbol: část rodného číslo před lomítkem,

do poznámky uveďte: jméno, příjmení, rok narození, /2.pololetí 2018


Ing. Tomáš Voříšek                                                                    Ing. Jiří Blažek

                                            členové výkonného výboruZpět na seznam aktualit
 

                                                

 

                         

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: