Aktuality Plaveckého klubu Hradec Králové.

Zpět na seznam aktualit

Výzva pasivním členům

Vážení přátelé,


žádám všechny pasivní členy PKHK, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky za rok 2017 ve výši 250,- Kč, aby tak učinili nejpozději do pátku 2. června 2017. Od tohoto příspěvku jsou osvobozeni všichni trenéři s platnou smlouvou, rozhodčí registrovaní pod PKHK a členové řídících orgánů PKHK (kontrolní komise, výkonný výbor a předseda klubu).

V opačném případě dojde 3. června k zániku členství dle Stanov PKHK hlava V. Členství, práva a povinnosti členů, odstavec C) Zánik členství, paragraf 1.b Členství zaniká vyškrtnutím z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn.


Stanislav Hebr

předseda PKHKZpět na seznam aktualit
 

                                                

 

                         

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: