Členské příspěvky

Členské příspěvky

Jednání výkonného výboru ze dne 11. 01. 2019

Výkonný výbor odsouhlasil strukturu a výši členských příspěvků pro rok 2019

1. základní členský  příspěvek pro aktivní plavce (pro všechny členy, kromě dále uvedených) za období od 1. února 2019 do 30. června  2019 činí 3.500 Kč s termínem splatnosti nejpozději do  15. 02. 2019

- při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení
pokud nebude uhrazeno do 28. 02. 2019, nebude umožněna účast na trénincích a dále bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu
- rodiny s více dětmi trénujícími u nás v klubu mají nárok na slevu. Za první dítě  hradí příspěvek v plné výši, druhé dítě získá slevu 500 Kč, třetí dítě  získá slevu 1.000 Kč
- rodiny s nízkým příjmem mohou požádat o rozložení příspěvku do měsíčních splátek. Oprávněné požadavky řeší výkonný výbor klubu.

2. základní členský  příspěvek pro aktivní plavce (pro všechny členy, kromě dále uvedených)  za období od 1. září 2019 do 31. ledna 2020 činí 3.500 Kč s termínem splatnosti nejpozději do  15. 09. 2019  

- při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení
pokud nebude uhrazeno do 30. 09. 2019, nebude umožněna dítěti účast na trénincích a dále  bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu
- rodiny s více dětmi trénujícími u nás v klubu mají nárok na slevu. Za první dítě  hradí příspěvek v plné výši, druhé dítě získá slevu 500 Kč, třetí dítě  získá slevu 1.000 Kč
- rodiny s nízkým příjmem mohou požádat o rozložení příspěvku do měsíčních splátek. Oprávněné požadavky řeší výkonný výbor klubu.
- kondiční plavci, tedy členové kondičního družstva plavání, mohou požádat o navrácení části příspěvku ve výši 500 Kč za každé pololetí. Předpokladem je účast alespoň na jednom závodu v termínu za první pololetí roku 2019 a účast alespoň na jednom závodu za druhé pololetí roku 2019. O navrácení části příspěvku ve výši 500,- Kč mohou požádat rodiče písemně nejpozději do 15. 09. 2019 za první pololetí roku 2019 a nejpozději do 15. 12. 2019 za druhé pololetí roku 2019. Na krajské přebory bude přijat každý z našich plavců. Z důvodů dotační politiky na pronájem plaveckých drah nemůžeme promíjet nesplnění požadavku na účast na závodech ani z důvodu nemoci či jakéhokoliv jiného důvodu.

3. snížený členský příspěvek člena PKHK je 200 Kč (základní) nebo 300 Kč (mimořádný) na celý rok. Základní snížený členský příspěvek činí 200 Kč a platí jej trenéři, rozhodčí, aktivní členové orgánů PKHK (tedy členové výkonného výboru, rozšířeného výkonného výboru a dozorčí rady) a neregistrovaní členové [ve smyslu bodu 5.1.3 písm. b) Stanov PKHK]. Pokud chce některá z uvedených osob využít možnosti, aby její děti zaplatily mimořádný snížený členský příspěvek, je povinna uhradit také mimořádný snížený členský příspěvek ve výši 300 Kč. Děti osob uvedených v první větě platí mimořádný snížený členský příspěvek ve výši 300 Kč, pokud uhradil tento příspěvek alespoň jeden z jejich rodičů. Slevu za více dětí v klubu v takovém případě není možné uplatnit. Snížený příspěvek je splatný do 15. 02. 2019. Při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení. Pokud nebude uhrazeno do 28. 02. 2019,  bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu.

4. členský příspěvek Masters za období od 1. února 2019 do 30. června 2019 činí 1.500 Kč s termínem splatnosti nejpozději do  15. 02. 2019.

- při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení
pokud nebude uhrazeno do 28. 02. 2019, nebude umožněna účast na trénincích a dále bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu
 

Členský příspěvek Masters za období od 1. září 2019 do 31. ledna 2020 činí 1.500 Kč s termínem splatnosti nejpozději do  15. 09. 2019.

- při nedodržení termínu úhrady se příspěvek navyšuje o 100 Kč za každý započatý měsíc prodlení
pokud nebude uhrazeno do 30. 09. 2019, tak nebude umožněna účast na trénincích a dále  bude zahájeno jednání o případném ukončení členství v klubu
 

Platby příspěvků se přijímají pouze bezhotovostně na účet klubu  2985085/0300, jako variabilní symbol uveďte: část rodného číslo před lomítkem, do poznámky uveďte: jméno, příjmení, rok narození, a text: „příspěvky 1. pololetí 2019 nebo příspěvky 2. pololetí 2019“.

 

Ing. Tomáš Voříšek, předseda výkonného výboru

Ing. Jiří Blažek, člen výkonného výboru

Daniel Licov, člen výkonného výboru

 
                                                     

 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


Partneři klubu poskytující slevu členům na své produkty a služby: